top of page

oxio

© 2022 by oxio

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av OXIOs nettsider er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk med videre (åndsverkloven). Bruk utover hva åndsverkloven tillater krever forutgående skriftlig samtykke fra OXIO.   

OXIO etterstreber at innholdet på hjemmesidene er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer slike feil måtte forårsake.

OXIO tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på OXIOs hjemmesider eller som lenker eller henviser til OXIOs hjemmesider.

bottom of page